Känner du dig kreativ och har tid över till att förnya ditt badrum? Nytt kakel och klinker är alltid ett perfekt sätt att göra ditt gamla badrum till ett fint, nytt och modernt badrum! Men innan du ger dig in på projektet så bör du tänka på detta:

 • Det är en stor fördel om du är händig och van att utföra egna arbeten i huset.
 • Improvisera inte, följ alla beskrivningar och anvisningar i detalj!
 • Att vara noggrann i varje arbetsmoment är väldigt viktigt.
 • Om du känner att du inte klarar av uppgiften, både före eller medan du utför den, så tveka inte att anlita en behörig plattsättare!

En annan sak du måste tänka på innan du börjar med plattsättningsarbetet är att det är viktigt att du är säker på att underlaget är det rätta. Det är för att Boverket ställer vissa krav på till exempel ångspärrar och ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet.

Om du ska arbeta med golvet så ska fallet vara uppbyggt i undergolv eller golvavjämningsbruk. Golbbrunn ska vara typgodkänd, med klämring och membransfläns. Det du även måste tänka på är att uppbyggnad av platssättning inte bara är ytskiktet. Kompletta system säkerställer rätt våtrumsskikt, och använd samma fabrikat i hela systemet.

 • Vägg – Godkända underlag är: gipsskivor mineralskivor, lättbetong, puts, spackel och betong. Du får absolut inte använda skivor av trä.
 • Gipsskivor – Kartongklädda gipsskivor ska inte använda i våtrum, och det här är särskilt viktigt för dig som vill renovera badrummet. Använd inte vanliga gipsskivor som underlag för kakel, klinker eller mosaik, fundera istället på vilka material du kan använda dig utav istället.
 • Lättbetong – Lättbetong ska spacklas eller putsas enligt tillverkarens anvisningar. Dessutom så behöver viss lättbetong lågalkaliskt bruk.
 • Spacklad yta – När du spacklar en yta så ska du göra det med mineraliskt bundet, vattenfast material som har rekommenderas för våtrum.
 • Betong – Den betong du använder ska vara minst en månad gammal innan plattsättningen. Den ska även vara gjuten mot slät form.
 • Puts – Putsen du använder ska vara brädriven slätputs.
 • Gipsbaserat material – Det säkraste alternativet att välja är gipsbaserat material. Det finns både i form av spackel och puts.
 • Golv – De godkända underlagen för golv är: betong, lättbetong, spacklad yta, mineralskiva och golvspånskiva.
 • Golvspånskivan – Golvspånskivan som du använder ska vara 22 mm och monterad enligt tillverkarens anvisningar och även monterad på reglar med c-avstånd 300 mm. Spånskivan ska primas och spacklas med golvspackel. Om du ska lägga keramiska plattor på ett befintligt 22 mm spånskivegolv med regelavstånd c-6oo mm, så ska skivan styvas upp med min. 12 mm golvspackel. Golvet får då böjstyvhet motsvarande 22 mm golvspånskiva med regelavstånd 300 mm. Ett alternativ till detta är att limma renoveringsgips med gipslim där regelavståndet är över 300 mm.