I princip alla vatten- och fuktskador är i badrummen, och det finns inget annat rum i hela huset som drabbas lika hårt. Det är inte så konstigt när vi gör åt mest vatten och därav ånga där inne. Men det går att undvika fuktskador genom att ta bättre hand om sina väggar och golv.

För att fukten inte ska ta sig in i väggar och golv så behövs det vattentäta skikt. Det som fungerar som tätande skikt är plastmatta, inte kaket och klinker som bara är ytskikt. Det är det som är under kaklet och klinkern som är vattentätande.

Här är några tips och råd på hur ni kan undvika fuktskador i ert badrum:

  • Kontrollera golv och väggar regelbundet.
  • Kolla att badrumsdörren har en springa som drar in luft från bostaden.
  • Åtgärda mattsläpp om du har plastgolv.
  • Sätt in en ventil om det inte finns.
  • Åtgärda sprickor och trasiga fogar om du har kakel eller klinker.
  • Använd inte kaustiksoda i golvbrunnen. Det kan fräta hål på gamla rör.
  • Kolla klämringen på golvbrunnen.
  • Rensa golvbrunnen några gånger per år.
  • Täta alla skruvhål, infästningar och där rör går igenom väggar och golv.